Oferta

Szeroki zakres oferowanych usług

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumi-cznych masą asfaltową z recyklera, asfaltem lanym oraz masą z otaczarki

na drogach użytku publicznego jak również na drogach, placach, parkingach i chodnikach (wewnątrzzakładowych oraz osiedlowych). Celem usługi jest odtworzenie nawierzchni bitumicznej do stanu pierwotnego.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumi-cznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową

stosowane głównie w naprawach spękań siatkowych oraz płytkich wyboi (o głębokości od 1 cm do 3 cm

Odtwarzenie nawierzchni bitumicznych masą na gorąco po przekopach - mechaniczne (rozkładarką) lub ręczne

Frezowanie nawierzchni bitumicznych frezarką o szerokości 0,5m

Przygotowanie podbudowy po przekopach i pod dywaniki asflatowe

Cięcie asfaltu, asfaltobetonu i betonu piłą mechaniczną

Kucie asfaltu, asfaltobetonu i betonu młotami pneumatycznymi lekkimi o mocy 30 kJ oraz ciężkim o mocy 700 kJ

Usługi koparko-ładowarką: w zakresie różnego rodzaju wykopów, przekopów itp.