...

Produkcja

WMB ZUK to jednostka certyfikowana. Produkowane przez nas wyroby budowlane oceniane są na podstawie odpowiednich klauzul Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku.

Najwyższa jakość

Kładziemy nacisk na jakość na każdym etapie produkcji. Zharmonizowane normy, według których dokonuje się oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produkowanych w WMB ZUK mieszanek bitumicznych to:

Specjalizujemy się w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy podbudowy, wiążącej oraz ścieralnej. W wytwórni stosujemy wyłącznie atestowane materiały, a nad jakością naszych wyrobów czuwają wykwalifikowani pracownicy laboratorium WMB ZUK.

Dostawa i odbiór

Oferujemy elastyczne opcje dostawy, aby sprostać potrzebom naszych klientów. Zapewniamy kompleksową usługę dostawy towaru bezpośrednio do miejsca docelowego, gwarantując szybki i bezproblemowy transport. Jednocześnie dajemy możliwość indywidualnego odbioru towaru przez klienta, umożliwiając osobiste zabezpieczenie zamówienia.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.